The European Bank for Reconstruction and Development

The European Bank for Reconstruction and Development - Mərkəzi və Şərqi Avropada, eləcə də Mərkəzi Asiya və Qafqazda keçid iqtisadiyyatlarını dəstəkləməyə yönəlmiş beynəlxalq maliyyə institutudur. Onun funksionallığına özəl sektorun inkişafı, infrastrukturun modernləşdirilməsi, davamlı iqtisadi artımın təşviqi, korporativ idarəetmə və davamlı inkişaf sahəsində islahatların dəstəklənməsi üçün maliyyə yardımı, investisiyalar və texniki ekspertiza daxildir.