Naftalan products
Ödəniş:
Ünvan
Azərbaycan Bakı, Nəsimi rayonu , Rəşid Məmmədov ev 27 mən 39
Fəaliyyətə başlama tarixi:
10.06.2020

«Naftalan Products» təməlini 2007-ci ildə Goranboy rayonunun Şəfəq kəndində yaradılmış geniş profilə malik, əsasən kommersiya-istehsalat və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən «Ağ Naftalan» MMC-dən almışdır.
    «Naftalan Products» MMC şirkətinin prioritet hesab etdiyi istehsal fəaliyyəti əsas etibarilə naftalan nefti və naftalan neft tullantılarından “Ağ Naftalan Yağı”nın alınması və bu yağ əsasında şampun, sabun, müalicəvi maz kimi kosmetik, müalicəvi məhsulların ərsəyə gətirilməsidir.
    Şirkət yarandığı andan bu günəcən nəzərdə tutduğu istehsal sahəsinin yaradılması və hərtərəfli fəaliyyət göstərməsi üçün gərəkli olan və mövcud qanunvericikdə tələb olunan bütün elmi, texniki, tibbi, hüquqi və standartlaşdırma sənədlələrinə malik olmaqla, kommersiya-istehsalat və xidmət fəaliyyətini mükəmməl şəkildə həyata keçirməyə qadir lazımi kadr potensialının yaradılmasına nail olmuşdur.
    «Naftalan Products» MMC şirkətinin kadr potensialı yüksək kvalifikasiyaya malik geniş tərkibdə icraçı işçi və mütəxəssislərdən formalaşdırılmış, “Ağ Naftalan Yağı” və onun əsasında müxtəlif müalicə vasitələri və dərman preparatlarının hazırlanması ilə məşğul olan və 2010-cu ildə «Ağ Naftalan» MMC tərkibində yaradılımış “Ağ Naftalan Əcza Qrupu” isə elmi -texniki sahədə professional biliklərə və təcrübəyə malik, elmi yenilikləri müvəffəqiyyətlə istehsalata tətbiq etmə qabiliyyəti və bacarığına sahib elmlər doktorları, elmlər namizədləri, kimyaçı-əczaçı-texnoloqlardan təşkil olunmuşdur.

Paylaşmaq:
Ünvan
Azərbaycan Bakı, Nəsimi rayonu , Rəşid Məmmədov ev 27 mən 39
Fəaliyyətə başlama tarixi:
10.06.2020