BUZ TECH MMC
Ödəniş:
Ünvan
Azərbaycan , bakı
Fəaliyyətə başlama tarixi:
22.01.2021

BUZ GROUP biznes proseslәrinin yaxşılaşdırılması vә İT hәllәrinin tәtbiqi sahәsindә konsultasiya xidmәtlәri göstәrir.

Bizim hәllәrimiz biznesin idarә edilmәsi proseslәrinin sәmәrәliliyinin artırılmasını, biznes proseslәrinin planlaşdırılmasını vә reallaşdırılmasını, habelә davamlı operativ dәstәyi tәmin edir.

Paylaşmaq:
Ünvan
Azərbaycan , bakı
Fəaliyyətə başlama tarixi:
22.01.2021